Haládik Consulting
  • Nad vším co děláme, přemýšlíme
  • Místo vzorových řešení používáme zdravý rozum a zkušenosti
  • Prioritní otázka je pro nás: Co to bude stát, a co to společnosti přinese?
Reference:
atmedia, ABRA, AHOLD, Bertling, Bisnode, Factum Invenio, Fiege, Geoindustrie, I.Q.A., K.C.R., Motip-Dupli, Pohotovost, Onduline, Sanaplasma, Screenvision, Sphere, SYNERGIE, Univerzita Karlova, Westcom, Vivantis, Vaillant, TNS AISA, Zodiac Aerospace, Pragoplyn,
Naše sucess stories
V srpnu 2013 jsme implementovali Forenzní linku v agentuře CzechInvest. V květnu 2013 jsme zajistili fúzi šesti společností Bisnode do „one“ Bisnode. Od června 2013 společnost OxyOnline, s.r.o. využívá vymáhacího systému eKolektor. V květnu 2012 jsme pro prodávající zajistili převod společnosti Sázavan Strojírny, s.r.o. do skupiny VIKOV, a.s. Začlenili jsme společnost ČEKIA do skupiny Bisnode.
Jak konkurovat korporacím?
Jednou z nejdůležitějších výhod v podnikání je být ve správný čas na správném místě. V rámci firemního prostředí ještě dodám: Se správnými informacemi. Jedním z nejdůležitějších atributů úspěchu a správného rozhodování je tedy mít kvalitní informace včas. S růstem společnosti často přichází větší komplexnost nákladové struktury i variability produktů a služeb. Dále komplexnější organizační struktura, provázanost procesů a různost motivačních faktorů jednotlivých zaměstnanců.
V tomto dynamickém prostředí umíme nastavit reporting a controlling pro měření profitability produktů a efektivity nakupovaných služeb, optimalizovat právní vztahy směřující ke správnému rozložení odpovědnosti v rámci společnosti, zrevidovat a nastavit KPIs pro management a řadové zaměstnance a zavést kontrolní mechanizmy směřující k omezení rizika zpronevěry a parazitování na společnosti. Oblast správy pohledávek jsme navíc automatizovali v online aplikaci pro vymáhání pohledávek eKolektor. Právní služby realizujeme v České republice a na Slovensku ve spolupráci s Haládik&Partners, AK s.r.o.
Jak zhodnotit svůj čas a stále mít svá aktiva pod kontrolou?
Při dosazení profesionálního managementu, nebo při přesunutí vlastníka do neexekutivní pozice existuje několik rizik. V praxi jsme se setkali zejména se změnou loajality zaměstnanců a jejich větší inklinaci ke zpronevěrám, tunelování společnosti managementem, nebo zkreslování informací pro vlastníka společnosti. Dále je časté poškození dobré pověsti společnosti a vztahů se zákazníky a dodavateli, uzavírání rizikových smluv a spekulativních obchodů (akciové a komoditní trhy). To vše může vést ke snížení hodnoty společnosti.
Pro vlastníky nastavíme manažerský reporting tak, aby jeho výstupy byly přímo vhodné pro strategické plánování a identifikaci klíčových trendů. Zajistíme pravidelnou revizi výsledků pro zachování objektivity a úplnosti informací předávaných vlastníkovi. Nastavíme kontrolní prostředí a zodpovědnosti zaměstnanců tak, aby se minimalizovala rizika neetického a protiprávního jednání.
Pro vlastníky jsme vytvořili i webovou aplikaci Forenzní linka určenou k omezení rizika zpronevěr a pro správu neetického a protiprávního jednáni.
Jak dobře prodat firmu?
Podívejme se na společnost očima investora. Investor je po vstupu do společnosti velmi ohrožen. Proto před vstupem hledá kontrolní procesy schopné identifikovat rizika cílové společnosti, včetně jejich promítnutí do finančních informací. Dále hledá kvalitní manažerský a finanční reporting, transparentní procesy, fungující kontrolní prostředí a IT infrastrukturu. Všechny tyto atributy vytváří silnou pozici vlastníka při vyjednávání o prodeji / ceně společnosti. Neprůhlednost a netransparentnost fungování společnosti je častým důvodem, proč zájemce odstoupí od koupě, nebo vstupu do společnosti.
Nabízíme pohled zvenku – očima externího investora, revizi a mapování procesů, IT prostředí, kontrol a rizik, Vyhodnocení dopadu na manažerský a finanční reporting včetně následných doporučení a jejich implementace.
V oblasti prodeje firem dlouhodobě spolupracujeme se společností Brain Logistics, s.r.o.
2012 © Haládik Consulting, s.r.o.